Nasz zespół

  Założycielem i właścicielem firmy jest mgr Rafał Płaszczyca,
absolwent Akademii Ekonomicznej w Katowicach, biegły rewident,
wpisany do rejestru Krajowej Izby Biegłych Rewidentów pod numerem 10061,

posiadający certyfikat księgowy o numerze 12234/99,
uprawniający do usługowego prowadzenia
ksiąg rachunkowych,
wydany przez Ministra Finansów RP dnia 31 marca 1999 roku.

Pracownicy firmy:

Mgr Ilona Płaszczyca Kierownik Biura.
Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Zanim zajęła się zawodowo rachunkowością, pracowała jako pracownik socjalny w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Muszynie.
Zajmuje się usługowym prowadzeniem księgi przychodów i rozchodów

Mgr Anna Cieślak  - Specjalista ds. usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.
Absolwentka Akademii Ekonomicznej w Katowicach, karierę swoją związała z rachunkowością. Doświadczenie zawodowe z zakresu rachunkowości i informatyzacji rachunkowości, w tym wdrożeń systemów finansowo-księgowych zdobywa od roku 1998, m.in. w:
- Macrosoft Sp. z o.o. w Katowicach – specjalista ds wdrożeń
- Biurze Usług Finansowych i Księgowych BUFIKS SP. z o.o. w Katowicach – księgowa w dziale usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych (lata 2000-2007)
- od roku 2007 pracownik Biura Rachunkowego Rafał Płaszczyca
Zajmuje się usługowym prowadzeniem ksiąg rachunkowych, naliczaniem płac i składek ZUS.

 

Mgr Larysa Płaszczyca Księgowa.
Absolwentka Politechniki Wrocławskiej, z rachunkowością związana od 1991 roku.
Swoje doświadczenie zawodowe z zakresu rachunkowości pogłębiała:
- W latach 1991-1995 jako członek zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Glinka” w Tychach i Tyskiej Spółdzielni Mieszkaniowej  „Zuzanna”
- W latach 1996-1998 roku pracowała jako księgowa w firmach produkcyjnych i usługowych
- latach 1998-2004 – jako Głowna Księgowa ERG Łaziska Sp. z o.o.

Zajmuje się usługowym prowadzeniem księgi przychodów i rozchodów oraz pełnej księgowości.