Usługi księgowe

Usługi księgowe

Oferujemy następujące usługi księgowe:

Pełna księgowość – prowadzenie ksiąg rachunkowych.


Jednostki gospodarcze, których przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy przekroczyły 1,2 mln euro są zobowiązane do prowadzenia ksiąg rachunkowych.
Pełny wykaz wspomnianych jednostek został wymieniony
w Art. 2 Ustawy o Rachunkowości.

Księgowość uproszczona.

Dla przychodów mniejszych niż 1,2 mln euro podatnik może prowadzić księgowość uproszczoną .
Nie dostarcza ona informacji o stanie finansowym firmy. Służy tylko do obliczenia zobowiązań podatkowych.
Jej zaletą jest prostota i niski koszt prowadzenia.

Podatkowa książka przychodów – rozchodów.

Prowadzą ją osoby fizyczne opodatkowane na zasadach ogólnych (według skali podatkowej) albo podatkiem liniowym (19%), którzy nie przekroczyli limitu 1.200.000 euro.
Ten rodzaj księgowości prowadzą również spółki cywilne, jawne oraz partnerskie osób fizycznych wykonujące działalność gospodarczą, o ile nie są zobowiązane do prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Wsparcie księgowe dla ryczałtu ewidencjonowanego,

Jest to znaczne uproszczenie, nawet w stosunku do księgi przychodów i rozchodów.
Ryczałt ewidencjonowany, dla naliczenia należnego podatku wymaga od przedsiębiorcy prowadzenia jedynie ewidencji przychodów. Ta forma opodatkowania cieszy się dużą popularnością wśród mikroprzedsiębiorstw, ze względu na niewielki zakres obowiązków księgowych.

Wsparcie księgowe dla karty podatkowej,

Opodatkowanie w formie karty podatkowej polega na płaceniu miesięcznej, stałej opłaty, ustalonej przez Urząd Skarbowy.
Wysokość stawki podatkowej zależy od rodzaju działalności, ilości pracowników i.t.d.
Jest najprostszym sposobem rozliczania się z Urzędem Skarbowym lecz wymaga pewnych dodatkowych czynności.

Uzupełnieniem wyżej wymienionych usług są usługi kadrowo-płacowe oraz usługi dodatkowe.
Dotyczy to głównie firm zatrudniających pracowników.

 Usługi kadrowo – płacowe.

– naliczanie płac i składek ZUS,
– ewidencja danych kadrowych,
– naliczanie płac, składek ZUS, zaliczek PIT oraz innych wymaganych,
– naliczanie wynagrodzeń chorobowych, urlopowych,
ekwiwalentu za niewykorzystany urlop, odpraw
– przygotowywanie deklaracji dla ZUS, US, – przygotowywanie rozliczeń z ZUS, US,
– przygotowywanie deklaracji PIT11/40
– szczegółowe raportowanie do ZUS, Urzędów Skarbowych.

Pozostałe usługi.

W ramach pozostałych usług oferujemy między innymi:
– rozliczanie dotacji,
– zwrot VAT z zagranicy,
– zwrot VAT od wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym,
– rozliczenia PIT-ów krajowych i zagranicznych,
– inne, wg potrzeb Klientów.

Doradztwo i szkolenia finansowo-księgowe:

– doradztwo w zakresie organizacji rachunkowości,
– szkolenia w zakresie rachunkowości,
– doradztwo w zakresie systemu klasy ERP BPCS,
– usługi w zakresie wykorzystania arkuszy kalkulacyjnych do optymalizacji
procesów w działach księgowych firm.

Jeżeli masz pytania to prosimy o kontakt .