Karta podatkowa

Karta Podatkowa

Opodatkowanie w formie karty podatkowej polega na płaceniu co miesiąc stałej, określonej kwoty, ustalonej przez organy podatkowe. Wysokość stawki podatkowej zależy od wielu czynników, takich jak rodzaj działalności, ilości zatrudnionych pracowników, liczby mieszkańców miejscowości, w której jest prowadzona działalność i innych.

Ten sposób jest najprostszym sposobem księgowania.
Istnieją jednak dodatkowe czynności, które podatnik musi wypełniać:

– wystawianie rachunków oraz przechowywanie kopii rachunków przez 5 lat, chociaż nie służą one do określania zobowiązań podatkowych,

– płatnicy podatku VAT muszą prowadzić rejestr sprzedaży i zakupu VAT
oraz przechowywania tych dokumentów przez 5 lat,
– prowadzenie dokumentacji związanej z zatrudnianiem pracowników,
– prowadzenie ewidencji środków trwałych,
– prowadzenie ewidencji wyposażenia,
– sporządzanie rocznych deklaracji podatkowych PIT-16A,
– dostarczanie w/w deklaracji do właściwych Urzędów,
– bezpośrednie informowanie o kwotach podatków,
– przygotowywanie przelewów na zobowiązania podatkowe, czas kontroli podatkowych,
– prowadzenie dokumentacji ZUS pracodawcy ora pracowników, oraz
– szereg spraw związanych z fakturowaniem, rozliczeń z kontrahentami, sprawozdaniami.

Pełną informację o karcie podatkowej można zobaczyć tutaj .
Nasze Biuro Rachunkowe prowadzi kompletne wsparcie dla tej działalności, złożone z czynności  wymienionych powyżej. Do prowadzenia usług w powyższym zakresie wykorzystujemy pakiet SYMFONIA – MAŁA KSIĘGOWOŚĆ.
Jeżeli masz dodatkowe pytania to prosimy o kontakt.