Ryczałt ewidencjonowany

Ryczałt ewidencjonowany

Kolejna forma księgowości uproszczonej, oferowanej przez Biuro Rachunkowe Rafał Płaszczyca to ryczałt ewidencjonowany, który dla naliczenia należnego podatku wymaga od przedsiębiorcy prowadzenia jedynie ewidencji przychodów.

Jest to znaczne uproszczenie, nawet w stosunku do księgi przychodów i rozchodów. Ta forma opodatkowania cieszy się dużą popularnością wśród mikroprzedsiębiorstw, ze względu na to, że polega głównie na niewielkich obowiązkach księgowych.

Ustawowymi obowiązkami księgowymi przy zastosowaniu ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych są:
– prowadzenie ewidencji przychodów odrębnie za każdy rok podatkowy.

– prowadzenie wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.
– prowadzenie ewidencji wyposażenia.
– prowadzenie ewidencji zatrudnienia oraz niezbędnej dokumentacji osobowej.
– prowadzenie karty przychodów zatrudnionych pracowników.
– gdy jesteśmy płatnikami podatku VAT, musimy prowadzić także ewidencje sprzedaży i zakupu VAT.
– sporządzanie remanentu (inwentaryzacji) na koniec roku podatkowego, a także na dzień rozpoczęcia prowadzenia ewidencji przychodów.
– prowadzenie dokumentacji płacowej oraz kadrowej zatrudnianych pracowników,
– składanie w terminie do 31 stycznia deklaracji PIT-28,
– prowadzenie dokumentacji ZUS właściciela firmy oraz pracowników,
-sporządzanie sprawozdań do celów statystycznych dla Głównego Urzędu Statystycznego oraz innych niewymienionych.

Bardziej szczegółowe informacje o tej formie opodatkowania można znaleźć w Ustawie o dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne
oraz tutaj ….

Wszystkie czynności księgowe są realizowane przy pomocy pakietu SYMFONIA MAŁA KSIEGOWOŚĆ.
Jeżeli masz dodatkowe pytania lub uwagi  to prosimy o kontakt.