Pełna księgowość – Księgi Rachunkowe

Pełna księgowość - Księgi Rachunkowe

To rozbudowany, precyzyjny, skomplikowany i dokładnie sformalizowany system ewidencji zdarzeń gospodarczych, będący częścią Rachunkowości, a służący do kontroli, analizy i generowania informacji o sytuacji finansowej i ekonomicznej firmy, oferowany przez Biuro Rachunkowe Rafał Płaszczyca.

Wspomniana księgowość jest realizowana metodą podwójnego zapisu (każda operacja musi pojawić się na dwóch kontach). Rejestracji podlegają wszystkie operacje finansowe, operacje bezgotówkowe, które mogą mieć odzwierciedlenie w wynikach finansowych (np. utrata wartości środka trwałego, lub groźba wypłaty odszkodowania itp.).

Zasady prowadzenia pełnej księgowości określa Ustawa o Rachunkowości wraz z Rozporządzeniami, Międzynarodowe Standardy Rachunkowości itp.. Dzięki temu możemy porównywać firmy między sobą a również gwarantuje jednakowe prawa dla wszystkich podmiotów gospodarczych. Księgi Rachunkowe są skutecznym narzędziem do analizy oraz kontroli przedsiębiorstwa. Są niezbędne do efektywnego zarządzania firmą.

Jednostki gospodarcze ,zobowiązane do prowadzenia ksiąg rachunkowych, zostały wymienione w Art. 2 Ustawy o Rachunkowości.
Należą do nich spółki akcyjne, sp zo.o., spółki komandytowo-akcyjne, osoby zagraniczne a także ich oddziały i przedstawicielstwa, przedsiębiorców zagranicznych oraz osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne, partnerskie i spółdzielnie socjalne, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy przekroczyły 1,2 mln euro.

Biuro Rachunkowe Rafał Płaszczyca oferuje prowadzenie pełnej księgowości w oparciu o system SYMFONIA PREMIUM.

Symfonia Finanse i Księgowość jest aplikacją wspierającą kompleksowe prowadzenie księgowości w małych i średnich przedsiębiorstwach. Aplikacja jest regularnie uaktualniana przez producenta a również sukcesywnie rozszerzana o nowe funkcjonalności. Szczególnie dotyczy to dodawania nowych możliwości analiz , bardzo przydatnych dla klientów biur rachunkowych.

Wśród funkcjonalności Symfonii są :
-wsparcie dla wszystkich operacji księgowych,
-bieżąca kontrola zobowiązań i należności,
-rozbudowane zestawienia i raporty,
-obsługa rozliczeń VAT,
-generowanie rejestrów VAT,
-zautomatyzowany system weryfikacji dokumentów,
-rejestracje transakcji trójstronnych,
-możliwość rozliczania pracowników z pobranych zaliczek, i wiele innych.

Jeżeli jesteś zainteresowany naszymi usługami, prosimy o kontakt.

Comments are closed.